16 April 2008

Mutiara Ilham Sayyid Abdul Aziz al Ghumari (5)

Oleh: Al 'Allamah al Sufi Sayyid Abdul Aziz Siddiq al Ghumari.


Permasalahan:


Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang Nabi Yusuf 'alaihissalam:


Yusuf berkata, "Lantiklah saya sebagai pengurus hasil bumi (Mesir). Sesungguhnya saya bersedia untuk menjaganya dan tahu cara untuk menguruskannya."[1]


Sebahagian ulama' menjadikan ayat ini sebagai dalil keharusan memohon jawatan tinggi seperti pentadbiran dan sebagainya sekiranya pemohon meyakini bahawa dia boleh melaksanakannya dengan baik.


Saya (Sayyid Abdul Aziz) menyatakan: Sebenarnya ayat ini bukan dalil untuk pendapat tersebut kerana Nabi Yusuf 'alaihissalam adalah seorang rasul yang menerima wahyu. Maka Baginda memohon jawatan tersebut berdasarkan wahyu yang diterimanya daripada Allah Ta'ala. Ini merupakan perkara yang tiada keraguan padanya. Tambahan pula pendapat ini mengambil hukum syara' yang bukan daripada syariat kita. Ini adalah kerana memohon jawatan tinggi membawa erti mendedahkan diri kepada risiko besar yang tiada siapa mampu melepaskan diri daripadanya kecuali sedikit sekali. Di samping itu, disebut di dalam hadith bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam melarang daripada memohon jawatan tinggi bahkan menegah daripada mendedahkan diri kepadanya. Maka istinbat (pengambilan hukum) daripada ayat ini adalah batil kerana ianya bercanggah dengan syariat kita. Justeru, perhatikan dengan teliti.


Sumber: http://www.alghomari.com/bohot-wa-aamal/bouhoute_aamale10.html

[1] Surah Yusuf, ayat 55.

Tiada ulasan: