28 Jun 2008

Tentang Minyak

Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda mafhumnya:


Kelak akan muncul bahan-bahan galian dan ia akan dicarigali oleh manusia-manusia yang jahat.[1]


Hadith ini merupakan ramalan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam tentang peristiwa akhir zaman. Peristiwa kemunculan bahan-bahan galian seperti petroleum, emas, perak dan sebagainya. Namun menerusi hadith ini, saya hanya ingin menyebut tentang petroleum kerana ia ada kaitan dengan perkembangan mutakhir ini.


Al Hafiz Sayyid Abdullah bin Siddiq al Ghumari al Idrisi al Hasani[2] di dalam kitab Khawatir Diniyyah menyatakan:


Benarlah Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Apa yang Baginda nyatakan telah pun berlaku. Setelah lebih seribu tahun berlalu, bahan-bahan galian seperti petroleum dan emas telah ditemui di Hijaz dan negara-negara Arab yang lain. Bahan-bahan ini pula telah dicarigali oleh dua jenis manusia yang jahat:


1) Syarikat-syarikat Amerika dan England yang mencarigali bahan-bahan ini. Mereka telah membeli kelengkapan-kelengkapan khas untuk menjalankan proses carigali. Melalui bahan-bahan galian ini juga, mereka menjadikannya sebagai alat untuk mencampuri urusan pentadbiran negara-negara Arab serta memberi tekanan kepada negara-negara ini untuk dijajah bahkan syarikat-syarikat ini menggunakan keuntungan hasil petroleum negara-negara Arab sebagai dana yang disalurkan kepada golongan Yahudi bagi membantu mereka merampas Palestin.


2) Para pemerintah negara-negara tersebut. Mereka menganggap bahan-bahan galian itu adalah milik mereka secara khusus. Lantas mereka membelanjakan wang yang banyak semata-mata untuk memastikan bahan-bahan tersebut menjadi milik mereka untuk digunakan sebagai kepentingan peribadi serta untuk memuaskan nafsu syahwat semata sehingga mereka melampaui batas. Tidak terlintas di benak fikiran mereka atau sememangnya mereka tidak mengetahui bahawa hasil daripada bahan-bahan galian tersebut perlu digunakan untuk melaksanakan dua perkara yang diwajibkan oleh syara' iaitu:


a) 1/5 daripada hasil bahan-bahan galian tersebut perlu diagih-agihkan kepada golongan anak yatim, fakir miskin dan selain mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab-kitab Fiqh Islam.


b) Bakinya pula iaitu 4/5 lagi digunakan untuk kemaslahatan rakyat seperti memajukan bidang pendidikan, meningkatkan taraf kesihatan, membaik pulih jalan-jalan, membayar gaji para pekerja dan pelbagai lagi kemaslahatan yang memberi pulangan manfaat umum buat rakyat dan negara. Para pemimpin hanya boleh mengambil sedikit bahagian daripada hasil tersebut sebagai gaji mereka menguruskan bahan-bahan galian itu dengan baik.


Sekiranya para pemimpin ini bertindak seperti yang diwajibkan oleh syara', sudah pasti negara-negara mereka menjadi negara yang terbaik dari sudut kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran dan pelbagai aspek kehidupan yang lain. Bahkan jika mereka menyekat syarikat-syarikat Amerika dan England daripada mencarigali bahan-bahan tersebut dalam usaha membantu Palestin, sudah pasti syarikat-syarikat ini tidak mampu membantu golongan Yahudi dan Palestin tidak dapat dirampas. Sesungguhnya hari pembebasan Palestin semakin hampir.[3]


Saya (Humair) pula menyatakan: Sayyid Abdullah Siddiq al Ghumari memperkatakan tentang petroleum yang wujud di negara-negara Arab secara umum. Saya pula mengkhususkannya buat Malaysia kerana negara kita adalah salah sebuah negara pengeluar minyak. Sememangnya hadith ini boleh kita kaitkan dengan suasana harga minyak yang berlaku di negara kita mutakhir ini. Adakah hasil minyak kita selama ini untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan golongan tertentu sepertimana yang dinyatakan oleh Sayyid Abdullah. Saya tidak berapa pandai untuk mengulas mengenai isu minyak ini, namun saya tertarik untuk mengajak sidang pembaca menilai artikel yang ditulis oleh saudara Hishamudin Rais tentang isu minyak dan buat perbandingan dengan hadith yang saya nyatakan di sini. Saya yakin ianya ada kaitan. klik di sini.Begitu juga dengan ulasan Harakah Daily tentang kemakmuran yang sepatutnya diperolehi melalui hasil minyak kita. klik di sini.Kemudian imbas kembali tentang isu royalti minyak negeri Terengganu Darul Iman suatu ketika dahulu. Saya yakin sekali lagi, memang ada kaitan dengan hadith ini. Saya tidak ingin tuduh pemimpin kita jahat. Saya cuma mengajak sidang pembaca menilai kebenaran hadith ini dan kaitkan dengan isu minyak negara kita sekarang secara khusus. Itu sahaja. Saya hanya ingin berkata: Benarlah ramalan Nabi kita, Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam.


Bibliografi:

- Khawatir Diniyyah, al Hafiz Sayyid Abdullah Siddiq al Ghumari al Hasani, bahagian pertama, cetakan ketiga 2004 (1425), terbitan Maktabah al Qohirah, Mesir.

- Kanzul 'Ummal fi Sunan al Aqwal wal Af'al, al 'Allamah 'Alauddin al Muttaqi bin Husamuddin al Hindi, jilid 12, cetakan tahun 1989 (1409), terbitan Muassasah al Risalah, Beirut.

- Majma' al Zawaid wa Manba' al Fawaid, al Hafiz Nuruddin Ali bin Abu Bakar al Haithami, jilid 3, cetakan tahun 2005 (1426), terbitan Darul Fikr, Beirut- Lebanon.

- Al Musnad, Imam Ahmad bin Hambal, jilid 9, cetakan kedua 1994 (1414), Darul Fikr, Beirut- Lebanon dengan kerjasama al Maktabah al Tijariyyah.[1] Hadith ini diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal daripada seorang lelaki Bani Sulaim, hadith: 23706 dan Kanzul 'Ummal, hadith: 30905. Al Hafiz Sayyid Abdullah Siddiq al Ghumari di dalam Khawatir Diniyyah menyatakan hadith ini diriwayatkan oleh al Hakim dan al Baihaqi dengan sanad yang sohih daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar. Saya telah merujuk kitab al Mustadrak susunan Imam al Hakim, namun saya tidak bertemu hadith ini. Manakala di dalam Majma' al Zawaid, al Haithami menyatakan hadith ini turut diriwayatkan oleh al Tabrani. Hadith ini adalah hadith sohih.

[2] Lahir pada tahun 1910 dan wafat pada tahun 1993.

[3] Khawatir Diniyyah, halaman 111-112.

1 ulasan:

Nurasmira Idres berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.