06 September 2008

Risalah Tentang Puasa (4)

Oleh: Al Hafiz Sayyid Abdullah al Ghumari.

Terjemahan: Humair.


Lapan Komponen Islam


Imam al Bazzar meriwayatkan daripada Sayyiduna Huzaifah radhiyallahu ‘anhu dan Imam Abu Ya’la pula meriwayatkan daripada Amirul Mukminin Imam Ali ‘alaihissalam bahawasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda mafhumnya:


Islam itu mempunyai lapan komponen (utama):


1) Mengucap dua kalimah syahadah

2) Sembahyang

3) Zakat

4) Puasa

5) Menunaikan haji di Baitul Haram

6) Amar ma’ruf

7) Nahi mungkar

8) Berjihad di jalan Allah Ta’ala.


Maka kecewalah sesiapa yang tidak memiliki walau satu pun daripada komponen-komponen ini.[1]


Terdapat juga riwayat seperti ini yang mauquf pada Sayyiduna Huzaifah radhiyallahu ‘anhu. Imam al Daraqutni dan para muhaddith yang lain berkata: Ianya lebih sohih.[2]


Saya (Sayyid Abdullah) menyatakan: Komponen utama Islam itu ada lapan sebagaimana bilangan pintu syurga. Komponen-komponen ini disebut secara khusus kerana lima komponen yang pertama[3] adalah rukun Islam dan dasarnya. Manakala Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar pula membawa kepada kesejahteraan dan kestabilan masyarakat. Tidak ada kebaikan dalam sesebuah masyarakat yang sunyi daripada golongan yang melaksanakan Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar. Lihat bagaimana Allah Ta’ala melaknat Bani Israel disebabkan kealpaan mereka dalam melaksanakan kewajipan Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar. Firman Allah Ta’ala mafhumnya:


Golongan kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putera Maryam. Itu adalah kerana mereka sering menderhaka dan melampaui batas. Mereka juga tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka itu! [al Maidah: 78-79]


Jihad pula adalah asas agama dan benteng keyakinan. Dengan jihad, kejahatan golongan pelampau dapat ditumbangkan dan kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Ta’ala buat kaum mukminin dapat dicapai. Hari ini, kaum muslimin menjadi hina, kehormatan mereka dicerobohi dan kemerdekaan mereka dirampas adalah disebabkan mereka meninggalkan jihad. Mereka hanya ingin bersenang lenang dan memenuhi kepentingan peribadi semata-mata. Maka tidak ada kebaikan yang boleh diharapkan pada mereka melainkan dengan kembali kepada agama, berkerja untuk mengembalikan kegemilangannya, menentang negara-negara penjajah dan menghapuskan sebarang faktor kejahatan dan kerosakan. Kita memohon kepada Allah Ta’ala agar Dia mengilhamkan kepada kita petunjuk dan kebenaran.


Bibliografi utama:


- Ghayatul Ihsan fi Fadhl Syahr Ramadhan, al Hafiz Sayyid Abdullah al Ghumari.


Bibliografi sampingan:


- Musnad Abi Ya’la, Imam Abu Ya’la Ahmad bin Ali bin al Muthanna al Mausili, tahqiq dan takhrij Syeikh Khalil Makmun Syiha, cetakan pertama 1426 H (2005 M), Darul Ma’rifah, Beirut-Lebanon.[1] Musnad Abi Ya’la, hadith no: 523/263, m/s 136 riwayat daripada Imam Ali ‘alaihissalam.

[2] Ertinya riwayat yang mauquf itu lebih sohih berbanding riwayat yang marfu’.

[3] Mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, zakat, puasa dan haji.

Tiada ulasan: