21 Oktober 2010

Asy-Syahid Berbicara Tentang Islam

Ketika menyebut mengenai dasar pertama daripada dasar-dasar al-Fahm (kefahaman), asy-Syahid al-Imam Hasan al-Banna radhiyallahu 'anhu berbicara mengenai Islam menggunakan ungkapan yang agak mudah, ringkas namun padat. Beliau berkata:

ISLAM itu adalah sebuah sistem lengkap yang merangkumi seluruh aspek kehidupan.

1) Ia adalah Negara dan Tanah Air, atau (dengan ungkapan lain) Kerajaan dan Rakyat.
2) Ia adalah Akhlak dan Kekuatan, atau (dengan ungkapan lain) Kasih Sayang dan Keadilan.
3) Ia adalah Ketamadunan dan Perundangan, atau (dengan ungkapan lain) Ilmu Pengetahuan dan Kehakiman.
4) Ia adalah Material dan Perbendaharaan, atau (dengan ungkapan lain) Hasil Usaha dan Kekayaan.
5) Ia adalah Jihad dan Seruan Dakwah, atau (dengan ungkapan lain) Ketenteraan dan Ideologi.
6) Sebagaimana ia adalah Akidah Yang Benar dan Ibadah Yang Sohih, kesemuanya sama (tanpa boleh dipisah-pisahkan).

Semoga Allah Ta'ala merahmati asy-Syahid al-Imam. Ungkapan beliau begitu mendalam maksudnya. Beliau berjaya menggambarkan Islam hanya dengan menggunakan ungkapan yang ringkas.

p/s: Masih adakah mujaddid seperti asy-Syahid?...

Humair,
Hayyu Sabi', Madinah Nasr,
KAHERAH. 

Tiada ulasan: